قاب سامسونگ

قاب و شاسی انواع گوشی های سامسونگ 

قاب سامسونگ 10 محصول وجود دارد