تاچ

آن بخشی از تلفن همراه شما که با انگشت روی آن میکشید یا ضربه میزنید تا آیکونی را انتخاب کنید، همان بخش شفاف شیشه ای که روی نمایشگر قرار دارد و معمولا آن را یک قطعه جدا به حساب نمی آوریم، همان تاچ است.یک شیشه شفاف که روی نمایشگر قرار گرفته، کل سطح آنرا میپوشاند و مختصات محل لمس شده را به CPU منتقل میکند تا CPU با توجه به برنامه ای که به آن دسترسی ...

آن بخشی از تلفن همراه شما که با انگشت روی آن میکشید یا ضربه میزنید تا آیکونی را انتخاب کنید، همان بخش شفاف شیشه ای که روی نمایشگر قرار دارد و معمولا آن را یک قطعه جدا به حساب نمی آوریم، همان تاچ است.یک شیشه شفاف که روی نمایشگر قرار گرفته، کل سطح آنرا میپوشاند و مختصات محل لمس شده را به CPU منتقل میکند تا CPU با توجه به برنامه ای که به آن دسترسی دارد درباره نقطه لمس شده توسط شما تصمیم بگیرد.پس درواقع خود تاچ هیچ ارتباطی با صفحه نمایش ندارد و فقط روی آن قرار گرفته است.

بیشتر

تاچ هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.